HƠN
Guangzhou top-bond environmental technology Co.,LTD

Guangzhou top-bond environmental technology Co.,LTD

Tên:  Mr. Jason Li

Điện thoại di động:  15899935948

như vậy:  +86 20 82510613

Địa chỉ nhà:  The 8th floor tongxing industrial building A NO.3&NO.5 chuangye Road,Huangpu development Zone,Guangzhou, , Guangdong 518001 P.R. China

Trang mạng:  topbond.vieinfo.com




Yêu cầu

Shrink